คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2565 รอบ 1

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เล่มรายงานสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 3.72 MB
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปแนวทางการตรวจราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. สรุปแนวทางการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 รอบที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565

สรุปตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. Final สไลด์นำเสนอกรมอนามัยสรุปตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.14 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 448 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obecity war เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2565

สมุทรปราการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1. Final สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final Inspection มารดาตาย จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final Inspection มารดาตาย จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection สุขภาพเด็ก จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection ผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection Obecity war จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดชลบุรี ปี 2565

ชลบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จ.ชลบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการ จ.ชลบุรี รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จ. ชลบุรี ปี 65 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จ. ชลบุรี ปี 65 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จ.ชลบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จ.ชลบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จ.ชลบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obecity war จ.ชลบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จ.ชลบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดระยอง ปี 2565

สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดระยอง รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดระยอง รอบที่ 1-65pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จังหวัดระยอง รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จังหวัดระยอง รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จังหวัดระยอง รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จังหวัดระยอง รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obesity War จังหวัดระยอง รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จังหวัดระยอง รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดจันทบุรี ปี 2565

สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.99 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obesity War จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดตราด ปี 2565

ตราด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. Final สไลด์นำเสนอสรุปตรวจราชการ จ.ตราด รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการ จ.ตราด รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จ.ตราด รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จ.ตราด รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จ.ตราด รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จ.ตราด รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จ.ตราด รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จ.ตราด รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obecity war จ.ตราด รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จ.ตราด รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2565

ฉะเชิงเทรา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. Final นำเสนอตรวจราชการ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการ จ.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จ.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obecity war จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2565

ปราจีนบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี รอบที่ 1-65
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี รอบที่ 1-65
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จังหวัดปราจีนบุรี รอบที่ 1-65
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จังหวัดปราจีนบุรี รอบที่ 1-65
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จังหวัดปราจีนบุรี รอบที่ 1-65
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จังหวัดปราจีนบุรี รอบที่ 1-65
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จังหวัดปราจีนบุรี รอบที่ 1-65
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี รอบที่ 1-65
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obecity war จังหวัดปราจีนบุรี รอบที่ 1-65
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี รอบที่ 1-65
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว ปี 2565

สระแก้ว
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obesity War จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย