คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารดาวน์โหลด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสาร งบดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. แบบฟอร์มโครงการ ปี 2567.doc.doc
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบฟอร์มการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมา.x.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบฟอร์มแนวทางการบริหารความเสี่ยง-(โครงก.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบฟอร์มการปรับแผน.xls.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

เอกสาร งบดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตย. ปรับแผนขอสนับสนุน งปม. ใน คก.เดิม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตย. ขอสนับสนุนงบ อนุมัติโครงการ และปรับแผน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตย.ปรับแผนแบบปรับเงินข้ามโครงการและขอ งปม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตย.ปรับแผนภายในหน่วยงาน โดยปรับเงินข้ามโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตย. ขอสนับสนุนงบ และอนุมัติโครงการ (ผลิตสื่อ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. แบบฟอร์มโครงการ ปี 2566.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบฟอร์มการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมา.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบฟอร์มแนวทางการบริหารความเสี่ยง-(โครงก.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบฟอร์มการปรับแผน.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย