คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการประจำเดือน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจำเดือน ปี 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
แผนเดือนมิถุุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนพฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนเมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนกุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนพฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำเดือน ปี 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
แผนเดือนกันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนสิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนกรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนพฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนพฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำเดือน ปี 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
แผนเดือนกันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนสิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนกรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนพฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนเมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนพฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำเดือน ปี 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
แผนเดือนกันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนสิงหาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนพฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำเดือน ปี 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
แผนเดือนกันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนสิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนกรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนพฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนเมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนมกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเดือนพฤศจิกายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย