คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1. โปรดลงนามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31 ธ.ค.66) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31 ม.ค.67) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1. แผนงบประมาณรายเดือน ปี 2566 (แผนปฏิบัติการกรมอนามัย_อธิบดีอนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31-10-65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 30-11-65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31-1-66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 28-2-66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31-3-66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 30-4-66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31-5-66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 27-7-66).pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. plan2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. plan2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. plan2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. plan_2560.xls
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. plan2559.pdf
ขนาดไฟล์ 11.67 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย