คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. โปรดลงนามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31 ธ.ค.66) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31 ม.ค.67) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 29 ก.พ.67) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1. แผนงบประมาณรายเดือน ปี 2566 (แผนปฏิบัติการกรมอนามัย_อธิบดีอนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31-10-65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 30-11-65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31-1-66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 28-2-66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31-3-66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 30-4-66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 31-5-66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แผนงบประมาณรายเดือน (ปรับแผน 27-7-66).pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. plan2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. plan2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. plan2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. plan_2560.xls
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. plan2559.pdf
ขนาดไฟล์ 11.67 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย