คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 16.25 MB
ดาวน์โหลด 365 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ_ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สำเนาแผนปฏิบัติการ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 12.26 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ส่งสำเนาอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 9.61 MB
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563-1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.79 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563-2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563-2.pdf
ขนาดไฟล์ 4.82 MB
ดาวน์โหลด 1890 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2563-2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อนุมัติปรับแผนรอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.15 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.05 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 5.50 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 36.37 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย