คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
กรมอนามัย
02. ประกาศกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
03. ประกาศรับสมัครงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
24
มีนาคม
2566
24.03.2566
ศอ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จ.สมุทรปราการ

ศอ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จ.สมุทรปราการ

01
มีนาคม
2566
01.03.2566
การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๑๑/ว๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๑๑/ว๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

24
กุมภาพันธ์
2566
24.02.2566
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

.
08.02.2566
งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อจัดหารายได้ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์อนามัยที่ 6

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

V

VDO ศูนย์อนามัยที่ 6

ภา

ภาพกิจกรรม ศอ.6

ะบบจัดการอินโฟกราฟฟิค

ถานการณ์ PM2.5 เขตสุขภาพที่ 6

calendar Cover for 2023 / 03
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

ปีงบประมาณ 2566
08.11.2565
Infographic เดือนพฤศจิกายน ปี 2565

Infographic เดือนพฤศจิกายน ปี 2565

ปีงบประมาณ 2565
03.08.2565
1-7 สิงหาคม สัปดาห์วันนมแม่โลก

1-7 สิงหาคม สัปดาห์วันนมแม่โลก

ปีงบประมาณ 2565
09.06.2565
Infographic เดือนมิถุนายน ปี 2565

Infographic เดือนมิถุนายน ปี 2565

ปีงบประมาณ 2565
26.05.2565
1 มิถุนายน วันวิ่งโลก

1 มิถุนายน วันวิ่งโลก