คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
กรมอนามัย
02. ประกาศกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
03. ประกาศรับสมัครงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
22
กันยายน
2566
22.09.2566
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เข้าร่วมประชุม Pre congress ด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม สำหรับพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เข้าร่วมประชุม Pre congress ด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม สำหรับพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1

03
พ.ค.
2566
03.05.2566
แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประวลจริยธรรมข้าราชการ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการและการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย

แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประวลจริยธรรมข้าราชการ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการและการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย

21
กันยายน
2566
21.09.2566
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

ผลการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 6
21.08.2566
พิธีเปิดคลินิก Lifestyle Medicine ศอ6

พิธีเปิดคลินิก Lifestyle Medicine ศอ6

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

V

VDO ศูนย์อนามัยที่ 6

ภา

ภาพกิจกรรม ศอ.6

ะบบจัดการอินโฟกราฟฟิค

ถานการณ์ PM2.5 เขตสุขภาพที่ 6

calendar Cover for 2023 / 09
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก