คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อ-จัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ไตรมาส 2

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อด้ามขูดหินปูน

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ซื้อด้ามขูดหินปูนสำหรับยูนิตทันตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำไตรมาสที่ ๒

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อวัสดุสำหรับงานพิธี (วัสดุสำนักงาน)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ประกาศจัดซื้อ วัสดุสำนักงานรูปพระบรมฉายา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศจัดซื้อ วัสดุสำนักงานพานพุ่มดอกไม้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างลวดชนิดขด,ครีม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระฮะเส็งฮวด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระฮะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระยอดคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระทรงโสภา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระคอมมิวนิเคชั่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระคอมมิวนิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระLTK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ไฟฟ้าราง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย