คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการและงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย