คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลและสารสนเทศ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พฤษภาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ข้อมูลสถานการณ์ การคุมกำเนิดสมัยใหม่ กึ่งถาวร และการตั้งครรภ์ซ้ำ เขตสุขภาพที่ 6 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 6 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาน้ำฯและภาวะซีดในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 ข้อมูล วันที่ 17 พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เมษายน 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สถานการณ์การคุมกำเนิด ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาน้ำฯและภาวะซีดในเด็กปฐมวัย 10 เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มีนาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
การจ่ายยาน้ำฯและภาวะซีดในเด็กปฐมวัย ข้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การคุมกำเนิด ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน ข้อมูล ณ วันทื่ 14 มี.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กุมภาพันธ์ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สถานการณ์การคุมกำเนิด ข้อมูล ณ วันที่ 12 กพ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาน้ำฯและภาวะซีดในเด็กปฐมวัย ข้อมูล ณ วันที่ 12 กพ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 12 กพ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ข้อมูล ณ วันที่ 12 กพ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 12 กพ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มกราคม 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
การจ่ายยาน้ำฯและภาวะซีดในเด็กปฐมวัย ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การคุมกำเนิด ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สิงหาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรกฎาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สถานการณ์การคุมกำเนิด ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิถุนายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การคุมกำเนิด ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.34 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พฤษภาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การคุมกำเนิด ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เมษายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การจ่ายยาน้ำฯและภาวะซีดในเด็กปฐมวัย ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.86 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การคุมกำเนิด ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มีนาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.39 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาน้ำฯและภาวะซีดในเด็กปฐมวัย ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กุมภาพันธ์ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศชี้เป้า จังหวัดสระแก้ว ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในวัยเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ่ายยาน้ำฯ ในเด็กปฐมวัย ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย