คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2566 รอบ 2

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นิเทศชี้เป้า รอบ 2 ปี 2566

นิเทศชี้เป้า
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.นิเทศชี้เป้า จังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.นิเทศชี้เป้า จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.นิเทศชี้เป้า จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.นิเทศชี้เป้า จังหวัดจันทบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.นิเทศชี้เป้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.76 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.นิเทศชี้เป้า จังหวัดสระแก้ว ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.นิเทศชี้เป้า จังหวัดปราจีนบุรี 7 กค 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.นิเทศชี้เป้า จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ 14 ก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.นิเทศชี้เป้า เขตสุขภาพที่ 6 ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2566

สมุทรปราการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย จ.สมุทรปราการ รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร การยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหารบูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. กรมอนามัย ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย จ.สมุทรปราการ 2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพแม่ จ.สมุทรปราการ รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพเด็ก จ.สมุทรปราการ รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย Ins. Report ประเด็นติดตาม เด็ก 6-14 ปี จ.สมุทรปราการ รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย Ins. Functional based การยกระดับฯ ผสอ.จ.สมุทรปราการ รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. กรมอนามัย Ins.จำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเทียม จ.สมุทรปราการ รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย Ins. Area based ผสอ.จ.สมุทรปราการ รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว ปี 2566

สระแก้ว
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย จ.สระแก้ว รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร การยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.สระแก้ว รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหารบูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final ประเด็นที่ 3สุขภาพกลุ่มวัย จ.สระแก้ว 2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพแม่ จ.สระแก้ว รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพเด็ก จ.สระแก้ว รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย Ins. Report ประเด็นติดตาม เด็ก 6-14 ปี จ.สระแก้ว รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย Ins. Functional based การยกระดับฯ ผสอ.จ.สระแก้ว รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. กรมอนามัย Ins.จำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเทียม จ.สระแก้ว รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย Ins. Area based ผสอ.จ.สระแก้ว รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2566

ปราจีนบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1. กรมอนามัย Exclutive Summary มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย จ.ปราจีนบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กรมอนามัย Exclutive Summary การยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.ปราจีนบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย Exclutive Summary บูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ปราจีนบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย จ.ปราจีนบุรี รอบ2-66 .pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการ จ.ปราจีนบุรี รอบ 2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพแม่ จ.ปราจีนบุรี รอบ2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพเด็ก จ.ปราจีนบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย Ins. Report ประเด็นติดตาม เด็ก 6-14 ปี จ.ปราจีนบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. กรมอนามัย Ins. Report วัยรุ่น จ.ปราจีนบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย Ins. Report วัยทำงาน จ.ปราจีนบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. กรมอนามัย Ins. Functional based การยกระดับฯ ผสอ.จ.ปราจีนบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. กรมอนามัย Ins.จำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเทียม จ.ปราจีนบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. กรมอนามัย Ins. Area based ผสอ. จ.ปราจีนบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดชลบุรี ปี 2566

ชลบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. กรมอนามัย Exclutive Summary มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย จ.ชลบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กรมอนามัย Exclutive Summary การยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย Exclutive Summary บูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี รอบ2-66 .pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพแม่ จ.ชลบุรี รอบ2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพเด็ก จ.ชลบุรี รอบ2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย Ins. Report ประเด็นติดตาม เด็ก 6-14 ปี จ.ชลบุรี รอบ2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย Ins. Functional based การยกระดับฯ ผสอ.จ.ชลบุรี รอบ2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. กรมอนามัย Ins.จำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย Ins. Area based ผสอ.ชลบุรี 2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2566

ฉะเชิงเทรา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1. กรมอนามัย Exclutive Summary มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กรมอนามัย Exclutive Summary การยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย Exclutive Summary บูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการผู้สูงอายุ จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบ2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการ จ.ฉะเชิงเทรารอบ 2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพแม่ จ.ฉะเชิงเทรา รอบ2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพเด็ก จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย Ins. Report ประเด็นติดตาม เด็ก 6-14 ปี จ.ฉะเชิงเทรา รอบ 2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. กรมอนามัย Ins. Report วัยรุ่น จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย Ins. Report วัยทำงาน จ.ฉะเชิงเทรา รอบ 2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. กรมอนามัย Ins. Functional based การยกระดับฯ ผสอ.จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. กรมอนามัย Ins.จำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเทียม จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. กรมอนามัย Ins. Area based ผสอ. จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดจันทบุรี ปี 2566

จันทบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
1. กรมอนามัย Exclutive Summary มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กรมอนามัย Exclutive Summary การยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย Exclutive Summary บูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ประเด็นที่ 5 ได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก จ.จันทบุรี รอบ2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการ จ.จันทบุรี รอบ2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพแม่ จ.จันทบุรี รอบ2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพเด็ก จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. กรมอนามัย Ins. Report ประเด็นติดตาม เด็ก 6-14 ปี จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย Ins. Report วัยรุ่น จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. กรมอนามัย Ins. Report วัยทำงาน จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. กรมอนามัย Ins. Functional based การยกระดับฯ ผสอ.จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. กรมอนามัย Ins.จำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเทียม จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. กรมอนามัย Ins. Area based ผสอ. จ.จันทบุรี รอบที่2-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดระยอง ปี 2566

ระยอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร มารดา ทารก และเ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร การยกระดับบริก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหารบูรณาการการดูแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. นิเทศชี้เป้า จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 2 .pdf
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัยฯ จ.ระยอง รอบที่2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพแม่ จ.ระยอง รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพเด็ก จ.ระยอง รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย Ins. Report ประเด็นติดตาม เด็ก 6-14 ปี จ.ระ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.กรมอนามัย Ins. Functional based การยกระดับฯ ผสอ.จ.ระยอง ร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย Ins.จำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. กรมอนามัย Ins. Area based ผสอ.ระยอง รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดตราด ปี 2566

ตราด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร มารดา ทารก และเ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร การยกระดับบริก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหารบูรณาการการดูแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. นิเทศชี้เป้า จังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ 18 .pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย จ.ตราด รอบที่2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพแม่ จ.ตราด รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย Ins. Report สุขภาพเด็ก จ.ตราด รอบ2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย Ins. Report ประเด็นติดตาม เด็ก 6-14 ปี จ.ตรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. กรมอนามัย Ins. Functional based การยกระดับฯ ผสอ.จ.ตราด รอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย Ins.จำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเที.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. กรมอนามัย Ins. Area based ผสอ.ตราด 2_66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย