คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

วิธีปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่มีส่วนงานย่อยภายใต้การกำกับดูแล) มี 16 ขั้นตอน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานจัดซื้อจ้าง

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การสั่งซื้อ-สั่งจ้างที่มีวงเงินเกิน 5000 บาทขึ้นไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดซื้อ-จ้าง โดยวิธีสอบราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานแผนงานงบประมาณ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
กระบวนงานการยืมเงินราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการคืนเงินยืมเงินราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจสอบใบขออนุมัติไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจสอบโครงการเพื่อขออนุมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทำแผนเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทำแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทำแผนกลยุทธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การตรวจราชการและนิเทศงาน

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การตรวจราชการและนิเทศงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานบริหารสารสนเทศและไอที

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานบริการตรวจสอบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานบริการซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ประเมินประสิทธิภาพในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานบริการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอเน็ต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานบริการลงทะเบียนบุคลากรเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานบริหารจัดการควบคุมคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาระบบงานวิจัย

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาระบบงานวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาองค์กร

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ขั้นตอนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 641 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานเวชศาสตร์ชันสูตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานวัยทำงานและผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานเภสัชกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 3844 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานประเมินรับรองโรงพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานทันตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจโรคทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
กระบวนงานพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานติดตาม และประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1468 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มการจัดการความรู้เพื่อการศึกษาด้านสุขภาพ

กลุ่มการจัดการความรู้เพื่อการศึกษาด้านสุขภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
งานพัฒนาบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 333 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานฝึกอบรม-ประชุม-สัมมนา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย