คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2567 รอบ 1

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2567

สรุปตรวจราชการ เขต 6 ปี 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
สรุปข้อสั่งการและสรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.58 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมการมีบุตร รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต Ins Report ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมการมีบุตร รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ สรุปตรวจราชการ ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมการมีบุตร รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน ประเด็นที่ ๑ โครงการพระราชดำริ ฯ บทสรุปผู้บริหาร_ทันตกรรมและหญิงตั้งครรภ์ รอบที่1-67 (ศอ.6).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน วัยเรียน บทสรุปผู้บริหาร ประเด็น ส่งเสริมเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี รอบที่1_67 (ศอ.6).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน วัยรุ่น บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ประเด็น อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี รอบที่1_67 (ศอ.6).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต Ins Report ประเด็น Area Based Reginal level การดูแลผู้สูงอายุ รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ประเด็น Area Based Reginal level การดูแลผู้สูงอายุ รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ สรุปตรวจราชการ ประเด็น Area Based Reginal level การดูแลผู้สูงอายุ รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศชี้เป้า เขตสุขภาพที่6 ข้อมูล ณ วันที่ 22.pdf
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดชลบุรี ปี 2567

ชลบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร ส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดชลบุรี รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร Area based จังหวัดชลบุรี รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน จ.ชลบุรี รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอประเด็น AreaBased จังหวัดชลบุรี รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอตรวจราชการประเด็น 7 ส่งเสริมการมีบุตร จ.ชลบุรี รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุนวัยเรียน จังหวัดชลบุรี รอบที่1_67 (ศอ.6).pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุนวัยรุ่น จังหวัดชลบุรี รอบที่1_67 (ศอ.6).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน เศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดชลบุรี รอบที่1_67 (ศอ.6).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศชี้เป้า ชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1-3-67.pdf
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดระยอง ปี 2567

ระยอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร ส่งเสริมการมีบุตร จังหวัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร Area based จังหวัดระยอง รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน จ.ระยอง รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอประเด็น 7 ส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดระยอง รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุนวัยเรียน จังหวัดระยอง รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุนวัยรุ่น จังหวัดระยอง รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน เศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดระยอง รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอAreaBased Reginal level การดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง รอบที่1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศชี้เป้า จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดจันทบุรี ปี 2567

จันทบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร ส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดจันทบุรี รอบ1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร AreaBased Reginal level การดูแลผู้สูงอายุ จ.จันทบุรี รอบ 1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน จ.จันทบุรี รอบ1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ ส่งเสริมการมีบุตร จันทบุรี 1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน วัยเรียน จังหวัดจันทบุรี รอบ 1-67 รายงาน ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน วัยรุ่น จังหวัดจันทบุรี รอบ 1-67 รายงาน ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ AreaBased Reginal level การดูแลผู้สูงอายุ จ.จันทบุรี รอบ 1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน อำเภอสุขภาพดี จังหวัดจันทบุรี รอบ 1-67 ppt ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน เศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี รอบ 1-67 รายงาน ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศชี้เป้า จันทบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 23-2-67.pdf
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 566 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดตราด ปี 2567

ตราด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร ส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดตราด รอบ1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร AreaBased Reginal level การดูแลผู้สูงอายุ จ.ตราด รอบ 1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน จ.ตราด รอบที่1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ ส่งเสริมการมีบุตร จ.ตราด รอบ1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ AreaBased Reginal level การดูแลผู้สูงอายุ จ.ตราด รอบ 1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน วัยเรียน จังหวัดตราด รอบ 1-67 รายงาน ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน วัยรุ่น จังหวัดตราด รอบ 1-67 รายงาน ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน อำเภอสุขภาพดี จังหวัดตราด รอบ 1-67 ppt ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน เศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดตราด รอบ1-67 รายงาน1 ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน เศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดตราด รอบ1-67 รายงาน2 ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน เศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดตราด รอบ1-67 ppt ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศชี้เป้า จังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ 16 กพ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว ปี 2567

สระแก้ว
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร Area based จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมตรวจราชการ จ.สระแก้ว รอบ1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ AreaBased จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุนวัยเรียน จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุนวัยรุ่น จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศชี้เป้า จังหวัดสระแก้ว ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2567

สมุทรปราการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สรุปประชุมสรุปตรวจราชการ จ.สมุทรปราการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Final_AreaBased สมุทรปราการ รอบ 1_67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศชี้เป้า จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 2 กพ 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2567

ฉะเชิงเทรา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
สรุปการประชุมตรวจราชการ จ.ฉะเชิงเทรา รอบ1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบ1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร Area based ฉะเชิงเทรา 1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุนวัยเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบ1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุนวัยรุ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบ1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ AreaBased จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่ 1_2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศชี้เป้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 26 มค 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2567

ปราจีนบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร ส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดปราจีนบุรี รอบ1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหาร AreaBased Reginal level การดูแลผู้สูงอายุ จ.ปราจีนบุรี รอบ 1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน จ.ปราจีนบุรี รอบ1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ ส่งเสริมการมีบุตร จ.ตราด รอบ1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน วัยเรียน จังหวัดปราจีนบุรี รอบ 1-67 รายงาน ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน วัยรุ่น จังหวัดปราจีนบุรี รอบ 1-67 รายงาน ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ AreaBased Reginal level การดูแลผู้สูงอายุ จ.ปราจีนบุรี รอบ 1-67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน อำเภอสุขภาพดี จังหวัดปราจีนบุรี รอบ 1-67 ppt ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน เศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี รอบ1-67 รายงาน ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสนับสนุน เศรษฐกิจสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี รอบ1-67 ppt ศอ6.pdf
ขนาดไฟล์ 4.21 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศชี้เป้า จังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 19 มค 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย