คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2563 รอบ 2

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2563

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจราชการระดับเขต (ตก.2)

รายงานผลการตรวจราชการระดับเขต (ตก.2)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1.รายงานแม่และเด็ก รอบ2_63(Final).pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานผสอ.รอบ2_63(Final).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานสรุปตรวจวัยรุ่นรอบ2_63(Final).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 344 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานราชฑัณฑ์รอบ2_63 (Final) รวม คร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงาน Obesity war รอบ2_63(Final)รวม คร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน

ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 2-2563 จังหวัดระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปนโยบายและข้อสั่งการผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6

สรุปข้อสั่งการและ AAR ผู้ตรวจราชการ เขต 6
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปนโยบายและข้อสั่งการผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อสั่งการจากการสรุปผลตรวจราชการ

ประเด็นตรวจราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สมุทรปราการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สุขภาพแม่และเด็ก

ประเด็นตรวจราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สมุทรปราการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผู้สูงอายุคุณภาพ

ประเด็นตรวจราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 627 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สมุทรปราการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วัยรุ่น

ประเด็นติดตาม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สมุทรปราการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วัยเรียน

ประเด็นติดตาม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ไฟล์นำเสนอผลตรวจราชการ

ไฟล์นำเสนอผลตรวจราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 9.39 MB
ดาวน์โหลด 247 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สมุทรปราการ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย