คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2565 รอบ 2

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปตรวจราชการ เขต 6 ปี 2565

สรุปตรวจราชการ เขต 6 ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2565

ปราจีนบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จ.ปราจีนบุรี รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จ.ปราจีนบุรี รอบ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จ.ปราจีนบุรี รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จ.ปราจีนบุรี รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จ.ปราจีนบุรี รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จ.ปราจีนบุรี รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จ.ปราจีนบุรี รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จ.ปราจีนบุรี รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obesity war จ.ปราจีนบุรี รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จ.ปราจีนบุรี รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดจันทบุรี ปี 2565

จันทบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.61 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2-6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obesity war จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดระยอง ปี 2565

ระยอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดระยอง รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดระยอง รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จังหวัดระยอง รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จังหวัดระยอง รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จังหวัดระยอง รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จังหวัดระยอง รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obesity war จังหวัดระยอง รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จังหวัดระยอง รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดชลบุรี ปี 2565

ชลบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obesity war จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดตราด ปี 2565

ตราด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดตราด รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดตราด รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Ins Rep สุขภาพแม่ จ.ตราด รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Ins Rep สุขภาพเด็ก จ.ตราด รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Ins Rep สุขภาพผู้สูงอายุ จ.ตราด รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Ins Rep สุขภาพดีวิถีใหม่ จ.ตราด รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Ins Rep Obesity war จ.ตราด รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Ins Rep ราชทัณฑ์ฯ จ.ตราด รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2565

ฉะเชิงเทรา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 2.69 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Ins Rep สุขภาพแม่ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Ins Rep สุขภาพเด็ก จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Ins Rep สุขภาพผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Ins Rep สุขภาพดีวิถีใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Ins Rep Obesity war จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Ins Rep ราชทัณฑ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว ปี 2565

สระแก้ว
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obecity war จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2565

สมุทรปราการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. นำเสนอตรวจราชการ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 4.25 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการตรวจราชการ จ.สมุทรปราการ รอบ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Final บทสรุปผู้บริหารแม่และเด็ก จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final บทสรุปผู้บริหารผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Final Inspection มารดาตาย จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Final Inspection สุขภาพเด็ก จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Final Inspection ผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. Final Inspection สุขภาพดีวิถีใหม่ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. Final Inspection Obesity war จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Final Inspection ราชทัณฑ์ฯ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 2-65
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย