คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2563 รอบ 1

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 รอบ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ63รอบ1.pdf
ขนาดไฟล์ 15.02 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อสั่งการจากการสรุปผลตรวจราชการ

ประเด็นตรวจราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สมุทรปราการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สุขภาพแม่และเด็ก

ประเด็นตรวจราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผู้สูงอายุคุณภาพ

ประเด็นตรวจราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

AAR จากการตรวจราชการ

ประเด็นตรวจราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สมุทรปราการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วัยรุ่น

ประเด็นติดตาม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Green & Clean Hospital

ประเด็นติดตาม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ไฟล์นำเสนอผลตรวจราชการ

ไฟล์นำเสนอผลตรวจราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.จันทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 3.91 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ฉะเชิงเทรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 4.16 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 4.83 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ปราจีนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ระยอง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 3.93 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย