คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2562 รอบ 2

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการรับนิเทศกรมอนามัย

สรุปผลการรับนิเทศกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ข้อสั่งการกรมอนามัย การตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปตรวจราชการ คณะที่ 1 final.pdf
ขนาดไฟล์ 4.46 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
AAR ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตก.2

ตก.2
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
อัตราตายมารดา
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คลอดมีชีพในวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
G&C Hospital
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พัฒนาการเด็ก
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ไฟล์นำเสนอ

ไฟล์นำเสนอ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
จันทบุรี
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราด
ขนาดไฟล์ 3.88 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สมุทรปราการ
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สระแก้ว
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระยอง
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปราจีนบุรี
ขนาดไฟล์ 5.18 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชลบุรี
ขนาดไฟล์ 5.13 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฉะเชิงเทรา
ขนาดไฟล์ 3.16 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตก.1

ตก.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ปราจีนบุรี
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จันทบุรี
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฉะเชิงเทรา
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราด
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สมุทรปราการ
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สระแก้ว
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระยอง
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชลบุรี
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย