คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อ-จัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
5 พ.ค. 64 ประกาศ วัสดุสำนักงาน 12 รายการ (หน้า 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 พ.ค. 64 ประกาศ วัสดุสำนักงาน 12 รายการ (หน้า 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 พ.ค. 64 ประกาศ วัสดุก่อสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 พ.ค. 64 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 พ.ค. 64 ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27 เม.ย. 64 ประกาศ กล้องวงจรปิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9 เม.ย. 64 ประกาศ วัสดุยานพาหนะ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9 เม.ย. 64 ประกาศ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9 เม.ย. 64 ประกาศ วัสดุงานบ้านงานครัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายชาร์จโน๊ตบุ๊ค (วัสดุคอมพิวเตอร์)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22 มี.ค. 64 ประกาศ ซื้อสายชาร์จโน๊ตบุ๊ค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด (วิทยาศาสตร์และการแพทย์)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12 มี.ค. 64 ประกาศ ซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด (วิทยาศาสตร์และการแพทย์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด (วัสดุงานบ้านงานครัว)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8 มี.ค. 64 ประกาศ ซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด (วัสดุงานบ้านงานครัว).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด (วิทยาศาสตร์และการแพทย์)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8 มี.ค. 64 ซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด (วิทยาศาสตร์และการแพทย์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย