คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อ-จัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ไฟฟ้า 3 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกล่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ 20 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งานบ้าน 8 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งานบ้าน 7 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คอม 4 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษa4)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระฮะเส็ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษa4)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระดาษเอ4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พาเลท)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระพาเลท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พาเลท)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศพาเลท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ผงเคมีดับเพลิง)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
64 บส. สาระสำคัญ ซื้อแอร์ บส.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
62 บส.สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า บส.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย