คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อ-จัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
60 บส. สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า บส.60..pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
59 บส. สาระสำคัญ วัสดุสำนักงาน 12 รายการ บส.59 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
58 บส. สาระสำคัญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ บส.58 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้อกล้องวงจร

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
57 บส. สาระสำคัญ ซื้อกล้องวงจร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
47 บส. สาระสำคัญ อุปกรณ์ล้างตลาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญาจัดซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
46 บส. สาระสำคัญ อุปกรณ์ล้างตลาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
45 บส. สาระสำคัญ อุปกรณ์ล้างตลาด .pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
43 บส. สาระสำคัญ อุปกรณ์ล้างตลาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ผงเคมีดับเพลิง)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
18 บส. สาระสำคัญ วัสดุวิทยาศา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (A4)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14 บส. สาระสำคัญ วัสดุสำนักงาน (A4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28 พ.ค. 64 ประกาศ ซื้อผงเคมีดับเพลิง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
19 พ.ค. 64 ปรกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย