คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อ-จัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด (งานบ้านงานครัว)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8 มี.ค. 64 ซื้ออุปกรณ์ล้างตลาด (งานบ้านงานครัว).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9 พ.ย. 63 ประกาศ ซื้อสำนักงาน (กระดาษ a4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ผงเคมีดับเพลิง)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8 ธ.ค. 63 ประกาศ ซื้อผงเคมีดับเพลิง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องคิดเลข)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2 ธ.ค. 63 ประกาศ ซื้อเครื่องคิดเลข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 3

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส3-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 2

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 2-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 1

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 1-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561