คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2567
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2566 ฉบับท่านอธิบดี
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2565
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2564
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แผนปฏิบัติการ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย (63-2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ Cluster วัยทำงาน (63-2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ Cluster ผู้สูงอายุ (63-2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม (63-2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (63-2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2562
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย