คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานสรุปโครงการจัดทำหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 1 และ 2

รายงานโครงการ HL
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสรุปโครงการจัดทำหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 1 และ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
2. 66 key message

งานวิจัย/Publication

งานวิจัย/Publication
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1.การเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อการดูแลตนเองเรื่องโรคอุบัติใหม่ในประชาชนในเขตเมือง (2561).pdf
ขนาดไฟล์ 5.32 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.ประสิทธิผลของสื่อรูปภาพกับคลิปวีดีโอพร้อมภาษามือ สำหรับคนหูหนวก (English).pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บทวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 527 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.คิดใหม่ ก่อนสร้าง key message ถึงพ่อแม่ที่ดูแลลูก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.การทบทวนสถานการณ์และกลไกการจัดการความแตกฉานด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2558 (13 ก.ค. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ความแตกฉานด้านสุขภาพของคนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.Health Literacy Fact 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับคนที่มีปัญหาทางการเห็น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.Health Literacy Fact 1 สื่อทางเลือกสำหรับนักเรียนหูหนวก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ.2562 (Dashboard)