คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการใช้เงินงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 16 เมษายน 2564”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 16 เม.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 มกราคม 2564”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 15 ม.ค.64 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการใช้เงินงบประมาณ

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 ก.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 17 ส.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 มิ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 พ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 เม.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 13 มี.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 14 ก.พ.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 ม.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย