คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการใช้เงินงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 ก.พ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 มกราคม 2565”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 ธ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 พ.ศ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 16 สิงหาคม 2564

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 16 ส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

”รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564”

รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานติตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 17 พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย