คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2562 รอบ 1

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตก.2

ตก.2
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
แบบฟอร์มตก.2 GREENCLEAN.doc
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบ 1/2562
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการตรวจราชการรอบที่1/2562
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัยเรียน
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Green&Clean Hospital
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Long Term Care
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พัฒนาการเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
MMR
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ไฟล์นำเสนอ

ไฟล์นำเสนอ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
จันทบุรี
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฉะเชิงเทรา
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราด
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สระแก้ว
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สมุทรปราการ
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระยอง
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปราจีนบุรี
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชลบุรี
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตก.1

ตก.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ตราด
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สระแก้ว
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สมุทรปราการ
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระยอง
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปราจีนบุรี
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชลบุรี
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จันทบุรี
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฉะเชิงเทรา
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย