คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

04.02.2564
33
0
แชร์
5 ส.
Healthy Workplace Happy fo Life และเกณฑ์ 5ส.

ศอ.6 ต้อนรับคณะทีมตรวจประเมินไขว้จาก ศอ.5 ในการตรวจประเมินไขว้ตามแนวทางการดำเนินงานเกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง