คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

29.12.2563
4
0
แชร์
COVID-19
ศูนย์อนามัยที่ 6 แนะนำ การติดต่อนัดเมื่อผู้สูงอายุ ถึงเวลาแพทย์นัดตรวจโรคประจำตัว

ศูนย์อนามัยที่ 6 แนะนำ การติดต่อนัดเมื่อผู้สูงอายุ ถึงเวลาแพทย์นัดตรวจโรคประจำตัว

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง