คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสาร PMQA

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือการประเมินสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PMQA4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PPTสกพร_ภาพรวมสมัครรางวัลdsg.pdf
ขนาดไฟล์ 7.74 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณา รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PPTสกพร_ชี้แจงรางวัลบริการ2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการรับสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PPTสกพร_รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TimeLine การส่งผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 (อัพเดท 22 ธ.ค.64)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TimeLine การส่งผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 (อัพเดท 22ธ.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
65_ชี้แจงเตรียมความพร้อมรางวัลบริการภาครัฐ-แก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แนวทางและหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รางวัลบริหารแบบมีส่วนร่วม_final(รศ.ดร.ปกรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รางวัลบริการภาครัฐแนวทางและหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รางวัลบริการภาครัฐ_final(รศ.ดร.ปกรณ์).pdf
ขนาดไฟล์ 7.14 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย