คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.6 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี เขตสุขภาพที่ 6

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.05.2567
6
0
แชร์
24
พ.ค.
2567

ศอ.6 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี เขตสุขภาพที่ 6

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567  นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประธานในพิธีเปิดการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี เขตสุขภาพที่ 6  ผ่านระบบ Video Conference พร้อมมอบนโยบายการดำเนินโครงการเด็กไทยสายตาดี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พญ.สุภาพรรณ ฉัตรทินกร หัวหน้ากลุ่มงานจักษุ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี และประธานคณะทำงาน Service Plan สาขาตา เขตสุขภาพที่ 6 บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ในประเด็น สิทธิประโยชน์ของเด็กนักเรียนในการคัดกรองสายตา และตัดแว่นสายตา ภายใต้โครงการเด็กไทยสายตาดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และครูอนามัยโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 6  จำนวน  350 คน

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน