คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.6 สสจ.ปราจีนบุรี และ เครือข่ายงานวัยรุ่น จ.ปราจีนบุรี ร่วมส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันภาวะโลหิตจาง ปี 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.05.2567
3
0
แชร์
24
พ.ค.
2567

ศอ.6 สสจ.ปราจีนบุรี และ เครือข่ายงานวัยรุ่น จ.ปราจีนบุรี ร่วมส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันภาวะโลหิตจาง ปี 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และภาคีเครือข่ายงานวัยรุ่นจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันภาวะโลหิตจาง เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2567 เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทักษะชีวิต และประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน