คุณกำลังมองหาอะไร?

ที

ทีม SEhRT ศอ.6 ร่วมฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน แบบ Table Top Exercise กับ กรมอนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.02.2567
6
0
แชร์
24
กุมภาพันธ์
2567

 

ทีม SEhRT ศอ.6 ร่วมฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน แบบ Table Top Exercise กับ กรมอนามัย

 

วันที่ 23 ก.พ. 2567 นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นำทีม SEhRT และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HPEHOC) ร่วม ฝึกซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน แบบ Table Top Exercise ผ่านระบบการประชุม Online ร่วมกับกรมอนามัย โดยมี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน โดยมีการกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ และเหตุการณ์รั่วไหลของสารเคมี เพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทีม SEhRT ที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน