คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 6 ส่งเสริมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มชมรม และเครือข่ายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยบรรยายในหัวข้อ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการขยะ และมลพิษอากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชล

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.02.2567
4
0
แชร์
24
กุมภาพันธ์
2567

 

ศูนย์อนามัยที่ 6 ส่งเสริมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มชมรม และเครือข่ายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยบรรยายในหัวข้อ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการขยะ และมลพิษอากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มชมรม และเครือข่ายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยบรรยายในหัวข้อ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการขยะ และมลพิษอากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในการอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มชมรมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมจำนวน 117 คน

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน