คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.6 เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานหารือบูรณาการแผนการสนับสนุนทางวิชาการโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.02.2567
1
0
แชร์
24
กุมภาพันธ์
2567

 

ศอ.6 เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานหารือบูรณาการแผนการสนับสนุนทางวิชาการโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานหารือบูรณาการแผนการสนับสนุนทางวิชาการโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ในประเด็น การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ,โรคลิเจียนแนร์ และโรคอาหารเป็นพิษ การส่งเสริม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย พร้อมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ร่วมกับศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน