คุณกำลังมองหาอะไร?

ที

ทีม SEhRT ศอ.6 ร่วมฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน แบบ Table Top Excercise กับ กรมอนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.02.2567
36
0
แชร์
23
กุมภาพันธ์
2567

ทีม SEhRT  ศอ.6  ร่วมฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน แบบ Table Top Excercise กับ กรมอนามัย

วันนี้ (23 ก.พ. 2567) นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี  นำทีม SEhRT  และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HPEHOC) ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมฝึกซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน แบบ Table Top Excercise ผ่านระบบการประชุม Online ร่วมกับกรมอนามัย โดยมี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน  โดยมีการกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ  และเหตุการณ์รั่วไหลของสารเคมี  เพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทีม SEhRT ที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน