คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ลงขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.02.2567
8
0
แชร์
22
กุมภาพันธ์
2567

 

ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ลงขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นำโดย นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567 การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพภายใต้ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ และมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพให้มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่เดิมให้เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและผู้นำทางศาสนาให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีอิหม่ามไพศาล อับดุลลอ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด/เทศบาลนครระยอง/รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง/สสอ.ระยอง ชมรมผู้สูงอายุ และอิหม่าม ณ มัสยิดญามิอุ้ลมุบตาดี มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน