คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎระเบียบ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่8) 2553

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7)

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่7) 2548

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่6) 2541

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2541.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่5) 2534

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2534.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่4) 2529

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2529.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่3) 2528

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2528.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่2) 2527

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2527.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นโยบายการประหยัด กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการประหยัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุงใหม่).pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย