คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำสั่งแต่งตั้ง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งที่ ๔๙๓๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คส.แต่งตั้ง คกก.ควบคุมภายใน และ คกก.ติดตามแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งที่ ๓๙๓๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190201171858.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งที่ ๓๘๑๒/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3812_2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย