คุณกำลังมองหาอะไร?

Simple Image

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2565 จังหวัดปราจีนบุรี

26.01.2565
0
0
แชร์
28 มกราคม 2565 | 09:00 - 16:30
ประชุม Web Conference (TRUE VROOM)

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2565 จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2565 จังหวัดปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ผ่านระบบ Cisco Webex


ทั้งนี้ ขอให้ทดสอบระบบเวลา 08.30 น.


Hosted by สสจ.ปราจีนบุรี

https://primoph.webex.com/primoph/j.php?MTID=m1d06a60d10c465f9c854c04b4ede3c20
Friday, Jan 28, 2022 8:30 am | 6 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Meeting number: 2519 851 1913
Password: z6MtdS