คุณกำลังมองหาอะไร?

Simple Image

ประชุมพัฒนารูปแบบ Child Project Manager ระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6

13.01.2565
0
0
แชร์
20 มกราคม 2565 | 13:00 - 16:30
ประชุม Web Conference (WebEx)

ประชุมพัฒนารูปแบบ Child Project Manager ระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6

ประชุมพัฒนารูปแบบ Child Project Manager ระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6
Hosted by Department of Health

https://anamai-th.webex.com/anamai-th/j.php?MTID=mc6f7150d69f267fda756e7f87cb04382
Thursday, Jan 20, 2022 12:30 pm | 5 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Meeting number: 2513 771 8799
Password: hpc6chonburi

Join by video system
Dial 25137718799@anamai-th.webex.com
You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+65-6703-6949 Singapore Toll

Access code: 251 377 18799