คุณกำลังมองหาอะไร?

Simple Image

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และการดำเนินงาน wellness plan ผ่านชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 (ระบบออนไลน์)

11.01.2565
0
0
แชร์
27 มกราคม 2565 | 08:00 - 16:30
ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6
ประชุม Web Conference (WebEx)

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และการดำเนินงาน wellness plan ผ่านชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 (ระบบออนไลน์)

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และการดำเนินงาน wellness plan เขตสุขภาพที่ 6
Hosted by 02 Department of Health (Thailand)

https://doh-th.webex.com/doh-th/j.php?MTID=m3373f4549e5cbf51843cfea6976247d4
Thursday, Jan 27, 2022 8:00 am | 9 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Meeting number: 2514 747 0416
Password: hpc6chonburi

Join by video system
Dial 25147470416@doh-th.webex.com
You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+65-6703-6949 Singapore Toll

Access code: 251 474 70416

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ประชุม Web Conference (TRUE VROOM)
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2565 จังหวัดปราจีนบุรี
28 มกราคม 2565 | 09:00 - 16:30
ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6
ประชุม Web Conference (TRUE VROOM)
การประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 13:00 - 16:30
ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6
ประชุม Web Conference (WebEx)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอยการ 10 Packages ระบบออนไลน์
07 กุมภาพันธ์ 2565 | 08:30 - 16:30
ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6
ประชุม Web Conference (WebEx)
ประชุมแนะนำความรู้ เกี่ยวกับการลงทุน การออมทรัพย์ การใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่าที่สุด ผ่านระบบออนไลน์
21 มกราคม 2565 | 14:00 - 14:30
ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6