คุณกำลังมองหาอะไร?

Simple Image

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ครั้งที่ 1/2564

22.01.2564
0
0
แชร์
22 มกราคม 2564 | 09:00 - 15:00
ประชุม Web Conference (WebEx)

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ครั้งที่ 1/2564

Web Conference System CISCO WebEX.

วันที่ 22 ม.ค. 64 เวลา 09.30-15.00 น.

หัวข้อประชุม : การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ครั้งที่ 1/2564

ประธาน : --(รอกลุ่มงานชี้แจงประธาน)

ห้องประชุม : ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

กลุ่มเป้าหมาย : -- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิดค่ะ ศอ. 2 8 5 12