คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

28.03.2566
11
0
แชร์
ผลการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 6
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ 4.0 สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง เป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 (ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ 4.0 สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง เป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 (ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่)

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง