คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

08.02.2566
22
0
แชร์
.
งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อจัดหารายได้ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์อนามัยที่ 6

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง