คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

03.11.2564
39
0
แชร์
ผลการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 6
ศอ.6 เพิ่มศักยภาพบุคลากรอย่างมืออาชีพ ให้องค์กรมีสมรรถนะสูง มึ่งสู่วามเป็นเลิศ (PMQA)

ศอ.6 เพิ่มศักยภาพบุคลากรอย่างมืออาชีพ ให้องค์กรมีสมรรถนะสูง มึ่งสู่วามเป็นเลิศ (PMQA)

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง