คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

02.04.2564
55
0
แชร์
ผลการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 6
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรอบ 6 เดือนแรก และจัดทำแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรอบ 6 เดือนแรก และจัดทำแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง เขตสุขภาพที่ 6

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง