คุณกำลังมองหาอะไร?

อ .6 ส่งทีม SEhRT ลงตรวจสารเคมีรั่วไหล ทต.สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณี สารเคมีรั่วไหล

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.01.2567
23
0
แชร์
05
มกราคม
2567

        ศอ.6 ส่งทีม SEhRT ลงตรวจสารเคมีรั่วไหล ทต.สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ

   วันที่ 5 มกราคม 2567 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 มอบหมายให้นางนพมณี สงวนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ทีม SEhRT  ศอ.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณ์ สารเคมีรั่วไหล เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ทีม MCATT จังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางในบ้าน ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ พร้อมสนับสนุนหน้ากาก N95 ป้องกันการรับสัมผัส สารเคมีให้กับประชาชน ที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ เบื้องต้นไม่พบอาการผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจ

    ในการลงพื้นที่ครั้งนี้  นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย  ได้กำกับควบคุมในการติดตามสถานการณ์ฉุกเฉิน ทางระบบ Video Conference จาก กรมอนามัย 

โดยให้ทีม SEhRTศูนย์อนามัยที่6  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีคำแนะนำ เพื่อป้องกันและลด ความเสี่ยง สุขภาพประชาชน โดยแนะนำให้ประชาชนดำเนินการ ดังนี้

  1. เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ หลีกเลี่ยง การใช้เครื่องปรับอากาศชั่วคราว เพื่อให้อากาศ ถ่ายเท ลดการตกค้างของสารเคมี ในบ้าน
  2. ทำความสะอาดบ้านเรือน ปัดกวาดเช็ดล้างอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน เพื่อลดการปนเปื้อนของละออง หรือเขม่าจากการเกิดไฟไหม้สารเคมี จากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยสวมหน้ากากและถุงมือขณะ ทำความสะอาด
  3. สังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ย กลุ่มเปราะบางในบ้าน ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการแสดงหรือมีความผิดปกติ จากการสูดดมสารพิษ ให้รีบ พบแพทย์โดยด่วน

กรมอนามัยพร้อมสนับสนุน การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพของประชาชนในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ในการมีสารเคมีรั่วไหล เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจ การดูแลสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดความเสี่ยงสุขภาพของตนเองและครอบครัวตลอดไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน