วิธีการพิมพ์ X-bar ใน MS word

เริ่มต้นด้วยการวางเคอร์เซอร์ไว้ตรงตำแหน่งที่ต้องการแทรกตัวแปร X-Bar จากนั้นกดปุ่ม Ctrl + F9 โปรแกรมเวิร์ดจะแสดง Field Code ว่างๆ (แถบไฮไลต์สีเทาพร้อมช่องว่าง 2 ตัวอักษร และเคอร์เซอร์กระพริบ) ให้คุณกดปุ่ม Delete ตามด้วย Backspace เพื่อลบช่องว่างที่ปรากฏอยู่ในฟิลด์ให้หมด ขั้นต่อมาให้พิมพ์คำสั่ง EQ x to(X) โดยตัว X ที่อยู่ในวงเล็บ หมายถึง ตัวอักษรที่คุณต้องการให้มีขีดปรากฎอยู่บนตัวอักษรนั้นๆ ประเด็นสำคัญคือ คุณต้องไม่ลืมเคาะวรรคก่อน x และ to ด้วยนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายให้คุณกดปุ่ม Shift + F9 เพื่อแปลงชุดคำสั่งฟิลด์เป็นข้อความปกติ คุณจะเห็น X-Bar ปรากฎขึ้นมาอย่างสวยงาม ลองไปทำตามดูนะครับ.

 

insert_XBar_in_Word2

 

วิธีที่ 2

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2013 เวลา 14:50 น. )