ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ภาพข่าวเล่าเรื่อง

ภาพข่าวเล่าเรื่อง
ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562 (23 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมแสดงความยินดี กับ นพ.นพ.สสจ.ชลบุรี (5 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ศอ.6 ร่วมสรุปผลงาน MCH Board เขตสุขภาพที่ 6 (21 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
คุยหลังข่าว พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก " พรบ.นมผง " (18 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ศอ.6 ร่วม เดิน - วิ่ง 100 ปี การสาธารณสุขไทย จ.สมุทรปราการ (10 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ร่วมรับฟังสรุปผลการเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพแม่ลูกปลอดภัย (10 ก.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (31 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
Start up health " for Run Region 6th " (31 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ศอ.6 ร่วมกับ สสส. ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (27 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
การประชุมการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ(EEC,SEZ) (24 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ศอ.6 ก้าวสู่เวที มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ด้วยผลงานการวิจัยพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (22 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ศอ.6 นำเสนอข้อมูลเด็กปฐมวัยและร่วมวางแผนการใช้เงิน สปสช.เขต 6 (22 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแนวทางการแก้ไขพัฒนาการล่าช้า (17 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ถอดบทเรียน " นวัตกรรมภาคกลาง " (16 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
เขตสุขภาพที่ 6 จัดประชุมพัฒนาหลังสูตร พชอ. ครั้งที่ 2/2561 (15 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ศอ.6 จัดกิจกรรม "ธนาคารสมุนไพร ใส่ใจลดโลกร้อน" และประกาศนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียวปี 61 (14 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
เขตสุขภาพที่ 6 จัดประชุมพัฒนาหลังสูตร พชอ. (8 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
FUN RUN เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (8 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
การถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน (นวัตกรรมDSPM) (31 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
การถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน“ทางานอย่างไรให้ประสบความสาเร็จและมีความสุข” (31 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข