ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> การประชุม - อบรม - สัมมนา

การประชุม - อบรม - สัมมนา
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ร่วมประชุม กพว. ๒/๒๕๖๒
ศอ.๖ ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๖ จ.ปราจีนบุรี
ศอ.๖ รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันส้วมโลก
ศอ.๖ ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 วันที่ 6-7 พศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง (ไฟล์ ZIP)
ศอ.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๖ ปี ๒๕๖๒
ศอ.๖ ประสานแผนยุทธศาสตร์ สสส.เขตสุขภาพที่๖
วิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยศูนย์อนามัยที่ ๖
ประชุมศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ ๖ ครั้งที่๑/๒๕๖๒
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยม ศอ.๖ ชลบุรี เสริมพลังการทำงาน
การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วย HAPPEN Scoring
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ศอ.6 ร่วมพัฒนาวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ศอ.6 พร้อมขับเคลื่อน ตามนโยบาย กรมอนามัย ปี 62
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรที่ริเริ่มขับเคลื่ององค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
นิสิตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานบทบาทภารกิจและนโยบาย ศอ.6
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู่สูงอายุและผู้พิการ ครั้งที่ 2/61
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ " Change is good " Re to Lead ครั้งที่ 4
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ศอ.6 จัดประชุมนำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมพัฒนาหลักสูตร " พชอ. "
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข