ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> การประชุม - อบรม - สัมมนา
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดการประชุม - อบรม - สัมมนา ข่าว/บทความทั้งหมด

การประชุม - อบรม - สัมมนา
ศอ.๖ และ สสจ.ชลบุรี ประชุม คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ (18 ม.ค. 2562)
ศอ.๖ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน จ.ชลบุรี กรณีปกติ ๑/๒๕๖๒ (18 ม.ค. 2562)
ศอ.๖ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนารูปแบบเสริมพฤติกรรมฯ (16 ม.ค. 2562)
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสนใจนวัตกรรม DSPM เขตสุขภาพที่ ๖ (15 ม.ค. 2562)
ศอ.๖ มอบความสุขในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ (15 ม.ค. 2562)
ศอ.๖ จัดทำแผนเฝ้าระวังเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ด้วย HIA (15 ม.ค. 2562)
ศอ.๖ พัฒนาศักยภาพ พชอ. เขตสุขภาพที่ ๖ (ครั้งที่ ๒) (15 ม.ค. 2562)
ศอ.๖ ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๒ (9 ม.ค. 2562)
ศอ.๖ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน จ.ฉะเชิงเทรา กรณีปกติ ๑/๒๕๖๒ (9 ม.ค. 2562)
ศอ.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เก่ง ดี มีสุข ครั้งที่ 1 (9 ม.ค. 2562)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.นาป่า ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (9 ม.ค. 2562)
ศอ.๖ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน จ.สมุทรปราการ กรณีปกติ ๑/๒๕๖๒ (26 ธ.ค. 2561)
ศอ.๖ อบรมเชิงปฏิบัติการ พชอ. เขตสุขภาพที่ ๖ (26 ธ.ค. 2561)
ศอ.๖ ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี ออกหน่วยปฏิบัติงานฯ ทันต พอ.สว.เคลื่อนที่ (26 ธ.ค. 2561)
ศอ.๖ จัดบูธนิทรรศการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ ๔,๕,๖ (26 ธ.ค. 2561)
รายงานสรุปการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติภาคสนาม ปี ๒๕๖๒ (20 ธ.ค. 2561)
ศอ.๖ ร่วมกับ สสจ.จันทบุรี ประชุมพัฒนาศักยภาพดูแลพระป่วยด้วยความรู้ (13 ธ.ค. 2561)
ศอ.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ ๖ (12 ธ.ค. 2561)
นิสิตแพทย์จุฬาชั้นปีที่ ๕ ศึกษาดูงานศูนย์อนามัยที่ ๖ (12 ธ.ค. 2561)
ศอ.๖ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต (12 ธ.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข