ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
 
 
 
 
 

# สื่อโภชนาการเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

โภชนาการเด็กอายุ 1-3 ปี สูงดีสมส่วน

โภชนาการเด็กอายุ 4-5 ปี สูงดีสมส่วน

โภชนาการหญิงให้นมบุตร

โภชนาการหญิงตั้งครรภ์

อาหารเทารกอายุ 8 เดือน

อาหารทารกอายุ 6 เดือน

อาหารทารกอายุ 7 เดือน

อาหารทารกอายุ 9-12 เดือน

 
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข